ក្រោយ ក្រុមហ៊ុនចំនួន៤ ចេញមុខបកអាក្រាត ផែនការឆបោករបស់ «ក្រុមហ៊ុន ឡាយ អិន តារា និង បក្ខពួក » , លោកមេធាវី កៅ ទី ធ្វើលិខិតបំភ្លឺ មក CPC NEWS

418

ភ្នំពេញ៖ក្រុមហ៊ុនចំនួន៤ រួមមាន ៖ ក្រុមហ៊ុន ប៊ី អិន ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសំណង់ , ក្រុមហ៊ុន បេស៊ីកស៍ ខនស្ត្រាក់សិន ឯ.ក , ក្រុមហ៊ុន អាឡាដាំង រៀលធី ឯ.ក និង ក្រុមហ៊ុន Construction Company Group បានធ្វើលិខិតរួមគ្នាមួយ កាលពីថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ គោរពជូនលោក ទេស ឆាយនាថ និពន្ធនាយកសារព័ត៌មាន CPC NEWS និង សាធារណជន អំពី «ផែនការឆបោករបស់ក្រុមហ៊ុន ឡាយ អិន តារា និង បក្ខពួក» ។

ក្រោយការ​ចេញផ្សាយនេះ នៅថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នេះ លោកមេធាវី កៅ ទី បានធ្វើលិខិតបំភ្លឺមក CPC NEWS វិញ ។

កាន់តែលម្អិតសូមអានលិខិតបំភ្លឺរបស់លោកមេធាវី កៅ ទី ខាងក្រោមនេះ ៖

 

ដោយឡែក ខាងក្រោមនេះ ជាលិខិតរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនូន៤ ដែលធ្វើការបកស្រាយ អំពី «ផែនការឆបោករបស់ក្រុមហ៊ុន ឡាយ អិន តារា និង បក្ខពួក» ៖