សាសនិកឥស្លាមនៅកម្ពុជា ត្រូវមើលខ្នើតខែនៅល្ងាចថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ដើម្បីកំណត់ថ្ងៃចេញបួស

19

ភ្នំពេញ៖ចាងហ្វាងនៃគណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាឥស្លាមកម្ពុជា បានបញ្ជាក់ថា សាសនិកឥស្លាមនៅកម្ពុជា ត្រូវមើលខ្នើតខែស្ហាវ៉ាល់នៅល្ងាចថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី២៩ ខែរ៉ាម៉ាឌន ​ប៉ុន្តែបើមិនឃើញខែ ត្រូវបួស១ថ្ងៃទៀតបង្គ្រប់៣០។

នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់គណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាឥស្លាមកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី៤ ខែឩសភា ឆ្នាំ២០២១ នេះ ៕