ក្រសួងមហាផ្ទៃ ៖ «ជំងឺកូវីដ១៩ បាននិងកំពុងឆ្លងចូលក្នុងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែ និង ពន្ធនាគាររាជធានី-ខេត្ត មួយចំនួន»

112

ភ្នំពេញ៖«ជំងឺកូវីដ១៩ បាននិងកំពុងឆ្លងចូលក្នុងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែ និង ពន្ធនាគាររាជធានី-ខេត្ត មួយចំនួន តាមរយៈការរកឃើញករណីវិជ្ជមាន ជំងឺនេះ លើមន្ត្រីអនុរក្សពន្ធនាគារ និង ជនជាប់ឃុំមួយចំនួន»

នេះបើយោងតាមលិខិតរបស់ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នេះ ។

ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសភាពការណ៍នេះ ក្រសួងមហាផ្ទៃ សូមធ្វើការណែនាំដល់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អភិបាលរាជធានី-ខេត្ត ចូលរួមផ្តល់ការគាំទ្រដល់មណ្ឌលអប់រំកែប្រែ ដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងរាជធានី-ខេត្ត សាមី និង ពន្ធនាគាររាជធានី-ខេត្ត ក្នុងការអនុវត្តវិធានការសំខាន់ៗមួយចំនួន ៕

កាន់តែលម្អិតសូមអានលិខិតនេះ បន្ថែមទៀត ៖