រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ បង្ហាញអត្តសញ្ញាណ មនុស្ស៣នាក់ ដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩

89

តាកែវ៖រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានចំនួន៣ ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា បង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់មនុស្ស៣នាក់ដែលបានស្លាប់ ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩

នេះបើយោងតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ដែល CPC NEWS ទើបទទួលបាននៅថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នេះ ៕

កាន់តែលម្អិតសូមអានសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាននេះបន្ថែមទៀត