លោក ឈឿន សុចិត្ត ប្រធានក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានសង្កាត់ដើមមៀន ប្រកាសបញ្ចូលសមាជិក សមាជិកា គណបក្សសង្កាត់ដើមមៀន ជាង១០០នាក់

43

កណ្តាល៖នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ នេះ លោក ឈឿន សុចិត្ត ប្រធានក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានសង្កាត់ដើមមៀន ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល ចូលរួមជាអធិបតី ក្នុងពិធីប្រកាសបញ្ចូលសមាជិក សមាជិកា គណបក្សសង្កាត់ដើមមៀន សរុបចំនួន១៥៥រូប (ស្រី៦៧រូប) ៕